د بغدادي عسکرو له ملاتړو څخه ځينې پوښتنې

ابوحمزه مؤحد
Exit mobile version